Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anslagsbevis valberedningen

Protokoll från valberedningens sammanträde den 27 oktober. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Organ

Valberedningen

Sammanträdesdatum

2022-10-27

Datum då anslaget sätts upp

2022-11-08

Överklagandetiden går ut

2022-11-29

Datum då anslaget tas ned

2022-11-30

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet

Senast uppdaterad 29 november 2022