Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anslagsbevis kommunstyrelsens tekniska utskott

Protokoll från omedelbara justerade paragrafer från kommunstyrelsens tekniska utskott sammanträde 2022-05-18 är nu justerat och finns bevarat hos nämndsekreteraren. Vill du överklaga beslutet måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Organ

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Sammanträdesdatum

2022-05-18

Datum då anslaget sätts upp

2022-05-18

Överklagandetiden går ut

2022-06-08

Datum då anslaget tas ned

2022-06-09

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sekreterare

Adam Berglund

Länk till protokoll

Senast uppdaterad 18 maj 2022