Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anslagsbevis kommunstyrelsen

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 11  april 2022 är nu justerat och finns hos kommunsekreteraren. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-04-11

Datum då anslaget sätts upp

 2022-04-14

Överklagandetiden går ut

 2021-05-05

Datum då anslaget tas ned

 2022-05-06

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet

Sekreterare

Elina Peronius 

Senast uppdaterad 14 april 2022