Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anslagsbevis KoF

Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den xxx 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-xx

Datum då anslaget sätts upp

2022-xx

Överklagandetiden går ut

2022-xx

Datum då anslaget tas ned

2022-xx

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen

Sekreterare

Henrik Svensson 

Länk till protokollet 

Senast uppdaterad 06 oktober 2023