Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vår vision för en levande stadskärna i Salem

Efter över fem år av olika idéskapande och förhandlingar finns nu en strukturplan för området i och kring Salems centrum, inklusive före detta Skyttorpsskolan och Säby bollplan.

Stockholmsregionen växer, fler infödda och inflyttade söker bostäder, våra egna kommuninvånare växer upp eller söker andra boendealternativ på äldre dagar. Vi vet sedan länge att Salems kommun erbjuder fina boendemiljöer med valfrihet mellan olika boendeformer. Därför behöver området kring Salems centrum utvecklas.

Här ska ungefär 1000 Salembor bo i 600 nya lägenheter, både bostadsrätt och hyresrätt. Vi vill bygga ett medborgarhus där samtliga salembor ska kunna besöka ett nytt bibliotek, träffas i samlingslokaler och besöka nya, yteffektiva kommunala kontorslokaler. Fler kommer alltså att bo och vistas i centrumområdet, det ger också fler besökare och kunder till affärerna i Salems köpcentrum. Det gröna stråket från öster till väster, genom den nya parken där bollplanen idag ligger, är dominerande i förslaget. 

Kommunen har fört ingående förhandlingar med ägarna om att också ta med Salems köpcentrum i planerna, förhandlingar som tills vidare inte lett till något resultat. Vi börjar nu med området kring köpcentrum, men stänger inga dörrar för att återuppta diskussionerna senare.

Vi är övertygade om att denna strukturplan är en god start för kommande arbete med detaljplaner i området. Vi vill nu ge dig och alla andra salembor möjlighet att tycka till om planen. 

Styrgruppen för Salems centrum

Lennart Kalderén (M)

Petter Liljeblad (L)

Arne Närström (S)

Raili Nilsson (C)

Senast uppdaterad 06 april 2021