Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Jätteloka, fotograferad av Dan Sturk

Jätteloka

På många platser i Salems kommun har jättelokan blivit ett stort problem och utgör ett hot mot den biologiska mångfalden genom att annan växtlighet konkurreras ut. Bygg- och miljönämnden antog en bekämpningsplan som började gälla den 1 januari 2017.

Bygg- och miljöenheten har tillsammans med enheten för Gata/Utemiljö tagit fram en långsiktig bekämpningsplan för jätteloka som gäller från och med den 1 januari 2017. Bekämpningsplanen  är antagen i Bygg- och miljönämnden.

Alla markägare inom ett spridningsområde där jättelokan finns behöver omfattas av bekämpningsarbetet för att bekämpningen ska bli framgångsrik. Ett spridningsområde kan vara några fastigheter som gränsar till varandra eller ett större område med många olika markägare längs ett vattendrag.

Bekämpningsplanen ska ge Länsstyrelsen i Stockholm möjligheter att ställa krav på fastighetsägare/nyttjanderättsägare att bekämpa jättelokan på sin mark.

Kända växtplatser i Salems kommun

  • Rönninge Kungsgård

  • Sandbäcksdammen

  • Lustigknopp

  • Garnuddsvägen vid tennishallen

  • Skönviksparken

  • vid gamla plantskolan på Plantskolevägen

Bekämpning av jättelokan regleras i Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 1998:31.

Känner du till andra platser där jätteloka förekommer? Skicka in en felanmälan så kan vi tillsammans kartlägga förekomst av jätteloka.