Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Uttringe 1:12 m.fl. (Västra Garnudden), plan 80-81

Kommunstyrelsen beslutade den 15 maj 2019 § 57 att ge Bygg- och miljönämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Uttringe 1:12 m.fl. Den 31 maj 2021 beslutade kommunstyrelsen att sända planförslaget på samråd med utökat förfarande. Samrådstiden pågår mellan den 18 juni till den 31 augusti. Du kan lämna synpunkter på planförslaget till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på adress Salems kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Säby Torg 16, 144 80 Rönninge eller via e-post till msb@salem.se.

Planområdets läge

Planområdet omfattar ett skogsområde beläget mellan Garnuddens naturreservat och bostadsområdet Fiskarudden. De berörda fastigheterna är Uttringe 1:12, Uttringe S:49 och Uttringe 1:187.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för anläggandet av en dagvattendamm och våtmark som kommer innebära att Flatenbäckens vatten genomgår en renande process innan det rinner vidare ut i sjön Uttran.

Planskede

Detaljplanen är ute på samråd till den 31 augusti.

Handläggare

Planarkitekt
Jonas Hanifi
08 532 592 68
jonas.hanifi@salem.se

 

Senast uppdaterad 05 augusti 2021