Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Uttringe 1:12 m.fl. (Västra Garnudden), plan 80-81

Kommunfullmäktige har den 7 september 2023, KF § 47, beslutat att anta detaljplan för Uttringe 1:12 m.fl. (Västra Garnudden). Protokollet har justerats och tillkännagivits på kommunens digitala anslagstavla den 12 september 2023. Överklagandetiden går ut den 3 oktober 2023

Planområdets läge

Planområdet omfattar ett skogsområde beläget mellan Garnuddens naturreservat och bostadsområdet Fiskarudden. De berörda fastigheterna är Uttringe 1:12, Uttringe S:49 och Uttringe 1:187.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för anläggandet av en dagvattendamm och våtmark som kommer innebära att Flatenbäckens vatten genomgår en renande process innan det rinner vidare ut i sjön Uttran.

Planskede

Antagen

 

Handläggare

Planarkitekt
Jonas Hanifi
08 532 592 68
jonas.hanifi@salem.se

Senast uppdaterad 15 september 2023