Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Uttringe 1:12 m.fl. (Västra Garnudden), plan 80-81

Kommunstyrelsen beslutade den 10 oktober att sända det av Plan- och exploateringsenheten upprättade planförslaget på granskning och remiss. Granskningstiden pågick mellan 26 oktober och 23 november 2022.

Vanliga frågor och svar

Vi har fått in många frågor gällande Södra Hallsta och Västra Garnudden. De vanligaste frågorna besvaras här.

Planområdets läge

Planområdet omfattar ett skogsområde beläget mellan Garnuddens naturreservat och bostadsområdet Fiskarudden. De berörda fastigheterna är Uttringe 1:12, Uttringe S:49 och Uttringe 1:187.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för anläggandet av en dagvattendamm och våtmark som kommer innebära att Flatenbäckens vatten genomgår en renande process innan det rinner vidare ut i sjön Uttran.

Planskede

Planen befinner sig inför antagande

Sammanfattning av ställda frågor vid granskningsmöte för Västra Garnudden

Tisdag 15 november kl 19-21 hölls ett granskningsmöte i Lilla Murgrönan, Salems bibliotek. På plats fanns representanter från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt politiker för att berätta mer om projektet och besvara frågor. 

Kommunen har sammanfattat ställda frågor vid granskningsmöte i dokumentet Sammanfattning av ställda frågor vid granskningsmöte för Västra Garnudden.

Handläggare

Planarkitekt
Jonas Hanifi
08 532 592 68
jonas.hanifi@salem.se

Senast uppdaterad 29 december 2022