Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Detaljplan för Södra Hallsta, plan 81-72

Förslaget till detaljplan för Södra Hallsta har varit ute på samråd och remiss mellan den 15 april och den 20 maj 2021. Just nu pågår arbetet inför granskning.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt bostadsområde med flerbostadshus, radhus, förskola och ett LSS-boende. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för en tvärförbindelse som sträcker sig mellan Salemsvägen och Rönningevägen. Tvärförbindelsen ska avlasta trafik från Rönninge centrum och utgöra huvudsaklig entré till det nya bostadsområdet.

Planområdets läge

Samrådsförslaget

I Södra Hallsta planeras för ett nytt bostadsområde med cirka 300 bostäder. Den nya bebyggelsen planeras längs med Salemsvägens sträckning för att forma en förlängning av Rönninge centrum.

Inom området föreslås bostäder i radhus och flerbostadshus med en variation av hyresrätter och bostadsrätter. I ett av flerbostadshusens bottenvåning möjliggörs ett LSS-boende. En ny förskola för 100 barn planeras i Södra Hallstas norra delar. Södra Hallsta innefattar en mindre del av ett större skogsområde som fortsätter norrut. Centralt inom bostadskvarteret planeras en större bostadsgård för lek och utevistelse för samtliga boende inom området. Fundamenten från Rönninges gamla dansbana finns kvar inom området. I samband med uppförande av det nya bostadskvarteret planeras en ny dansbana, på samma plats som tidigare. Delar av planområdets skogspartier kommer att bevaras och kommer fortsatt kunna nyttjas för naturlek och rekreation.

Genom planområdet kommer en ny tvärförbindelse att anläggas med syfte att avlasta Rönninge centrum från biltrafik och fungera som in- och utfart till det nya bostadsområdet. Salemsvägen får en ny utformning med bredare gång- och cykelbana, två nya busshållplatser och en cirkulationsplats.

 

Illustrationsplan över planförslaget. Nivå Landskapsarkitektur AB

Planskede

Detaljplanen har varit ute på samråd mellan den 15 april till den 20 maj 2021 och arbetet inför granskning pågår. 

Bakgrund

Salems kommun förvärvade marken inom planområdet år 2015. År 2017 hölls en intresseanmälan/tävling att förvärva och exploatera marken för bostadsbebyggelse. Ett 30-tal exploatörer deltog och kommunen valde att gå vidare med två exploatörer, Sveafastigheter Utveckling AB och Vestigia Fastigheter AB. Kommunstyrelsen uppdrog den tredje december 2018, § 107, bygg- och miljönämnden att upprätta detaljplan för Södra Hallsta.

Kontaktpersoner

Planarkitekt
Johanna Henningsson
08 532 592 20
johanna.henningsson@salem.se

Planarkitekt
Cecilia Törning
08 532 592 15
cecilia.torning@salem.se 

Senior projektledare
Bo Thoor
bo.thoor@salem.se
08-532 592 58

 

Senast uppdaterad 14 juli 2021