Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Exploateringsprojekt

Område vid södra Hallsta, norr om Rönninge centrum, Salems kommun.

Ortoöversikt

Prospekt för markförvärv

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bjöd i mars 2017 in byggentreprenörer att lämna intresseanmälan för ny bostads- och verksamhetsbebyggelse i området södra Hallsta norr om Rönninge centrum. Inbjudan baserades på ett prospekt som finns tillgängligt i menyn Tillgängliga handlingar till höger.

25 intresseanmälningar inkom under perioden. Vissa anmälningar avsåg hela området medans andra enbart avsåg intentioner att bebygga delar. 

Utvärdering av anbud

En utvärdering med grund i de bedömningsaspekter som angavs i prospektet: Grundkoncept och gestaltning, anbudssumma, hållbarhet och genomförbarhet, har genomförts av en arbetsgrupp från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Med grund i denna utvärdering beslutade den 19 december 2017 kommunstyrelsen genom delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande att sju av de inlämnade anbuden skall ställas ut för allmänhetens beskådande samt att samtliga anbud skall tillgängliggöras.

Val av utförare

Val av entreprenörer för vidare förhandling

Med grund i tidigare utförd utvärdering, fördjupade analyser och synpunkter inkomna vid utställning har kommunen tagit ställning för vilka anbudslämnare som skall kontaktas för vidare förhandling om att uppföra byggnader i området.

För område 1 som innehåller förskola har ännu ingen anbudslämnare utsetts för förhandling.

För område 2 som innehåller huvuddelen av den tänkta bostadsbebyggelsen har Sveafastigheter Utveckling utsetts för inledande förhandling.

För område 3 som innehåller den tänkta bostadsbebyggelsen vid korsningen Salemsvägen - Säbytorgsvägen (Rönningeport) har Vestigia fastigheter utsetts för inledande förhandling. 

Kommande process

Detaljplanering av området beräknas påbörjas efter sommaren 2018.

Projektledare

Bo Thoor
Senior projektledare
bo.thoor@salem.se
08 - 532 592 58

Senast uppdaterad 17 december 2018