Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Salems centrum

Detaljplan för ny bostadsbebyggelse i Salems centrum, fastigheterna Salem 5:20 - del 1 & 2, Skyttorp 1 med flera.

Under våren 2016 togs ett prospekt om Salems centrum fram.
Efter att kommunen skickade ut prospektet kom 17 förslag in från 16 förslagsställare till kommunen i juni 2017.

Senare kom den nya centrumägaren, Elisby Fastigheter AB, in med sitt förslag i slutet av oktober 2016.

Av de 17 förslagen gallrades fyra förslag fram efter utvärdering. De fyra förslagen kom från Småa/HSB, Concent, Balder/Bovieran och Junior Living. Junior Living hade ett speciellt koncept med smålägenheter, vilka föreslås centrumområdet, i den sekundära zonen, till exempel vid Snickarstigen -Timmermansstigen eller på ängen vid Säbyborg.

Kommunstyrelsen beslutade i december 2016 om att genomföra en medborgardialog kring två utvecklingsalternativ för Salems centrum, Alfa och Beta. De båda alternativen fanns redovisade i en broschyr, "Tyck till om Salems centrum". Medborgardialogen pågick under perioden 5-30 januari 2017. Ett informationsmöte genomfördes den 12 januari i Stora Murgrönan.
Ungefär 100 personer har framfört synpunkter via e-post eller genom att svara på kommunens webbenkät om de två alternativen. Cirka 75 procent av svaren förespråkade alternativet Beta.

Kommunstyrelsen beslutade den 13 februari att föreslå kommunfullmäktige att välja alternativet Beta för Salems centrums utveckling. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att inleda förhandlingar med centrumägaren och andra parter för att få fram ett avtal om utvecklingen av Salems centrum. 

Kommundirektören fick i uppdrag att utforma en projektorganisation inklusive en politisk styrgrupp för det fortsatta arbetet.

Kommunfullmäktige har nu beslutat att välja alternativ Beta för utvecklingen av området vid Salems centrum. I alternativet ingår totalt 600 nya bostäder och ett helt nytt köpcentrum som ska byggas vid bollplanen. Ungefär 200 bostäder planeras ovanpå det nya centrumet och 200 planeras till platsen där före detta Skyttorpsskolan ligger idag. När det nya köpcentrumet är färdigbyggt, rivs stora delar av det befintliga centrumet för att ge utrymme för ytterligare 200 bostäder. Under det nya centrumet byggs parkeringsgarage för kunder, besökare och boende.

Salems kommun genomför nu avtalsförhandlingar med ägarna till Salems centrum och de byggföretag som valts ut. När förhandlingarna är klara kan arbetet inledas med att planlägga området. 

Planområdets läge

Planområdet omfattar de norra p-platserna vid Säbyhallsvägen, den grusade bollplanen och Skyttorpsskolan.

I och med att Betaförslaget väljs så kommer området nu att även omfatta området där nuvarande centrum ligger med sina butiker såsom ICA, Systembolaget med flera, på fastigheterna Salem 5:7 och 5:8 inklusive centrumparkeringen.

Dock ingår inte Salem 5:11, där vårdcentral, Apotek med mera ligger och inte heller kommunhuset, Salem 5:31.

Planens syfte

Planera för nya bostäder samt ett nytt centrum med parkeringar och verksamhetslokaler. 

Planskede

Inväntar planuppdrag. 

 

Projektledare

Bo Thoor
Senior projektledare
bo.thoor@salem.se
08 - 532 592 58

Senast uppdaterad 17 december 2018