Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för del av Salem 5:2 (Fårhagen), plan 82-83

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 23 maj 2018.

Planområdets läge

Planområdet är beläget strax söder om väg E4/E20, på grönområdet öster om korsningen mellan Förrådsvägen och Säbyvägen.

Planens syfte

Planförslaget syftar till att möjliggöra för ett nytt bostadskvarter med flerbostadshus om cirka 54 lägenheter för målgruppen 55+. Till flerbostadshusen tillkommer en vinterträdgård och en parkering.

Planskede

Antagande

Handläggare

Planarkitekt
Johanna Henningsson
johanna.henningsson@salem.se
08 532 592 20

Senast uppdaterad 24 maj 2018