Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ändring av detaljplan för Kv. Mossberga och Hilsta, plan 80-82

Planområdets läge


Planområdet är beläget strax sydväst om Rönninge centrum, söder om sjön Flaten. 

Planens syfte

Planändringen syftar till att bekräfta nuvarande markanvändning samt skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

Planskede

Inför samråd.

Handläggare

Senast uppdaterad 08 oktober 2020