Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ändring av detaljplan för Engelsberg 19, plan 80-64

Detaljplanen vann laga kraft den 2 juni 2008 och är ett tillägg till gällande plan 80-42.

Planområdets läge

Fastigheten Engelsberg 19 är belägen i södra Rönninge, cirka 200 meter söder om Rönninge centrum.

Planens syfte

Syftet med planändringen är en rättelse av beteckningen på plankartan.
Allt sedan fastigheten blev bebyggd, har den på övervåningen innehållit två stycken lägenheter om 66 kvadratmeter vardera. Bottenvåningen har varit barnavårdcentral och läkarmottagning fram till försäljning 1994.

I dagsläget är det kontor i bottenvåningen och de två lägenheterna finns fortfarande kvar. Fastigheten är taxerad som hyreshusenhet (kod 321), bostäder och lokaler. Beteckningen på plankartan synes vara felaktig från början och bör därför rättas till.

Senast uppdaterad 04 juli 2018