Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Värmepump

Här kan du läsa vad du bör tänka på innan du ansöker om att installera en värmepump och vad som behövs för en kortare handläggningstid.

Behöver jag söka tillstånd?

Ska du installera en värmepump som utvinner värme ur luften (luftvärmepump) behövs inget tillstånd eller anmälan.

I Salems kommun är det tillståndspliktigt att installera en värmepumpsanläggning för att utvinna värme ur berget (bergvärme), marken, ytvatten eller grundvatten, och detta tillstånd ansöker du om hos bygg- och miljönämnden. Nedan kan du läsa en steg-för-steg-guide hur du går tillväga.

 

Steg 1. Ta kontakt med en installatör och en borrare.

I din anmälan behöver du bland annat ange val av installatör, borrare och placering av borrhål. Ett första steg är att välja en installatör. Installatören kan ofta hjälpa till att hitta en borrare. Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (https://skvp.se/sok-foretag) har information om installatörer som är medlemmar men du kan även använda andra vägar för att hitta installatörer. Certifierad borrare kan du hitta på RISE.

 

Steg 2. Kontrollera ledningar på din fastighet.

Du som fastighetsägare är skyldig att ha kunskap om placeringen av ledningar och avlopp inom din tomtgräns. Skulle det t ex uppstår skador i samband med borrningen är det du som fastighetsägare som behöver stå för eventuella kostnader. Du kan få information om placeringen av dina vatten- och avloppsledningar på tomten från kommunens VA-avdelning, som nås via kommunens växel 08-532 598 00. Borrhålet för bergvärmeanläggningen ska placeras minst 5 meter från allmänna VA-ledningar och minst 10 meter från allmänna VA-tunnlar och kulvertar.

 

Steg 3. Samla alla handlingar till en ansökan.

Placera ut borrhålet

För att din värmepumpsanläggning ska ge bästa möjliga effekt är det viktigt att hålla avstånd från dina grannars borrhål, eftersom de annars riskerar att störa varandras värmeupptag. För att anläggningen ska ge bästa möjliga effekt bör avståndet mellan två borrhål vara minst 20 meter. Markera planerade borrhål med ett kryss, och med eventuell riktning (i grader) om borrhålet är vinklat, på en situationsplan i skalan 1:400. Om borrhålet ska vinklas, får botten på borrhålet inte hamna utanför din tomtgräns. Om anläggningen ska ha flera hål ska alla markeras på kartan, inklusive eventuell riktning. Kartan finns att beställa på Salem kommuns hemsida för självservice ”Beställning av nybyggnadskarta mm”.

Det är dessutom nödvändigt att hålla säkerhetsavstånd till andra installationer i marken. Om enskilt avlopp finns så ska du markera avloppsanordningen samt vattenbrunnen på kartan. Undvik att placera ingångshålet närmre än fyra meter mot närmaste fasad, eftersom byggnader kan skadas (enligt Normbrunn-16).

 

Enligt Normbrunn -16 rekommenderas följande avstånd:

- 30 meter mellan energibrunn och borrad vattentäkt

- 20 meter mellan energibrunn och grävd vattentäkt

- 30 meter mellan energibrunn och enskilt avlopp

- 20 meter mellan energiborrhål

 

Grannyttrande

Det är alltid bra att ha en dialog med grannarna för att hitta bästa lösningen. Du behöver fråga dem om de borrat för bergvärme själva och i så fall var, eller om de har planer på att installera en värmepump i framtiden. En bra dialog från början är mycket till hjälp i ett senare skede.

Ett grannyttrande behövs för samtliga fastigheter där placeringen av borrhålet inkräktar på en 20 meters radie. För att grannarna ska kunna yttra sig behöver de se din anmälan och situationsplan med borrhålets placering. Blanketten för grannyttrande hittar du på självservice. Handläggare på bygg- och miljöenheten skickar ut en förfrågan om grannyttrande om detta saknas vid anmälan men tänk på att det då tar längre handläggningstid.

 

Steg 4. Fyll i anmälningsblanketten och skicka in.

När du har alla uppgifter som behövs för anmälan/ansökan är det dags att fylla i blanketten. Fråga din installatör om du behöver hjälp med de tekniska uppgifterna. Anmälan skickas in via e-post, msb@salem.se, eller brevpost till Salems kommun, attn: MSB, Säby Torg 16, 144 80 Rönninge.

 

Steg 5. Handläggning.

Efter att miljöenheten har fått din anmälan startas ett ärende och handläggning påbörjas. Ärendet har en handläggningstid på 3-6 veckor. En komplett anmälan tar kortare tid att handlägga än om det saknas uppgifter. Beslutet innehåller vissa villkor för din borrning och det är ditt ansvar att alla villkoren följs.

Ett beslut kommer att skickas ut per post. Beslutet är överklagningsbart. En kopia på beslutet kommer att skickas ut till de grannar som har lämnat en grannyttrande, som även kan överklaga beslutet om de motsatt sig godkännandet av anläggningen.

Avgift

Efter att beslutet fattats skickar kommunen ut en faktura. Avgiften framgår i kommunens miljötaxa och ska täcka de kostnader kommunen haft för sitt arbete med anmälan. Timavgiften är för närvarande 1383 kr enligt kommunens miljötaxa.

När borrningen och installationen är slutförd ska du som har ansökt om installation av värmepumpen skicka in brunnsprotokollen till Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), https://www.sgu.se/grundvatten/brunnar-och-dricksvatten/brunnsarkivet/.

Blanketterna till anmälan och för grannyttrande finns i Självservice.

Senast uppdaterad 08 februari 2021