Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Rapport om laddinfrastruktur på remiss 16 juni-16 september

Uppdatering 17 september: Nu är remissperioden över och man kan inte längre tycka till om rapporten. Stort tack för alla inkomna synpunkter!

För att nå den övergripande målsättningen om ett klimatneutralt Salem senast år 2045 behöver kommunen arbeta med olika åtgärder som genererar utsläppsminskningar. Omställning av fordonsflottan är en viktig del i arbetet mot ett klimatneutralt Salem senast år 2045.

Antalet laddbara fordon ökar snabbt och kommer enligt prognoser att öka i en allt snabbare takt. Detta ställer krav på att det finns infrastruktur som möter behov och efterfrågan på laddning av fordon. Salems kommun tar därför just nu fram en rapport för etablering av laddinfrastruktur för personbilar och mindre laddfordon. 

Prognos över antalet laddbara bilar i kommunen. Källa: Vattenfall/Power Circle.

Rapportens syfte är att klargöra vilken roll som kommunen har i frågan om etablering av laddinfrastruktur och vilken roll som marknaden har. Rapporten innehåller också förslag på hur kommunen kan stötta marknaden i fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur. Exakt hur kommunen ska arbeta med laddinfrastruktur behöver preciseras efter denna remissomgång. 

Rapporten är avgränsad till publik laddinfrastruktur för personbilar och andra typer av lätta fordon och hanterar därmed inte laddning av till exempel godstransporter eller laddning i anslutning till bostad. Rapporten pekar ut ett antal platser i kommunen där etablering av laddinfrastruktur anses lämpligt. Rapporten anger också ett antal grundförutsättningar som är viktiga att förhålla sig till i etablering av laddinfrastruktur:

  1. God geografisk täckning

  2. Anpassa effekt till hur länge fordon parkerar

  3. Antal laddplatser ska regleras efter behov och efterfrågan

Kommunens rapport om laddinfrastruktur

Vill du ta del av rapporten i sin helhet, klicka här!

Tillägg:
Remissmissiv rapport - Utbyggnad av laddinfrastruktur

Senast uppdaterad 17 juni 2022