Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Energi och klimat

En stor del av vår energianvändning sker i hemmet. Hushållens energianvändning står för ungefär 22 procent av den totala energianvändningen i Sverige.

Den största delen av energin som används i bostäder går till värme och varmvatten. Energianvändningen varierar mellan olika hus beroende på hur husen är bygga, storlek, byggnadsår och beteende hos de boende. Vanliga uppvärmningsformer är fjärrvärme, elvärme, olika typer av värmepumpar och biobränslen.

Den el som används till hemelektronik, belysning och vitvaror kallas för hushållsel. I ett småhus används i genomsnitt ca 6 000 kWh per år till hushållsel och i en lägenhet cirka 3 000 kWh per år.

Det finns många sätt att minska sin energianvändning i hemmet. Det kan till exempel vara att tilläggsisolera vinden, köpa mer energieffektiva produkter eller att spara på varmvatten.

Miljöpåverkan

Vilken miljöpåverkan som din energianvändning ger upphov till beror till stor del på hur energin har producerats, till exempel om den kommer från fossila eller förnyelsebara energikällor. All energianvändning har en miljöpåverkan och ett bra sätt att minska sin miljöbelastning är därför att spara energi.

Senast uppdaterad 11 januari 2024