Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Förslagsskiss från Sveafastigheter utveckling

Förslagsskiss från Sveafastigheter utveckling

Södra Hallsta

Södra Hallsta, nära Rönninge centrum, kommer att växa fram med 230 lägenheter, 30 radhus och ett LSS-boende. Här nedan beskrivs bland annat hur tidplanen för projektet ser ut.

Bostäder

Sveafastigheter utveckling kommer att bygga sammanlagt cirka 200 nya lägenheter och ett 20-tal radhus i området. Ett LSS boende kommer att integreras i ett av flerbostadshusen längs med Salemsvägen. Vestigia har för avsikt att uppföra cirka 30 lägenheter i hörnet Säbytorgsvägen och Salemsvägen samt 20 lägenheter intill Rönningeporten 1, väster om Salemsvägen. Andelen hyresrätter i hela exploateringen är beräknad till 35-50% av det totala lägenhetsantalet. En ny tvärförbindelse kommer att byggas genom området och binda samman Salemsvägen med Rönningevägen. Innan vägen byggs så kommer arbeten för VA, el, fjärrvärme och fiber att utföras i både den nya tvärförbindelsen och Salemsvägen.

Hur långt har projektet kommit?

Arbetet med att ta fram ett detaljplaneförslag pågår och ett samarbete förs mellan kommunen och de två exploatörerna. Vägar, VA, fjärrvärme, el m.m. håller som bäst på att projekteras.

Det som kommer att hända härnäst är att detaljplanen för området ska gå ut på samråd, vilket troligen kommer att ske kring årsskiftet 2020-2021.

 

Summering av hela processen

Detta är en uppskattning av tider i processen, uppskattningen baserar sig på idag kända faktorer och kan komma att förändras.

  • Beslut om samråd av detaljplaneförslaget i Q1 2021

  • Samråd under Q2 2021

  • Bearbetning av synpunkter m.m. Q3-Q4 2021

  • Beslut om granskning av detaljplaneförslaget Q1 2022

  • Bearbetning av synpunkter, framtagande av granskningsutlåtande m.m. Q1-Q2 2022

  • Godkännande och antagande av detaljplan i början av Q3 2022

  • Byggstart av tvärled Q3 2022

  • Byggstart av bostäder Q3-Q4 2022

Fortsatt information om projektet

Vi kommer fortlöpande att uppdatera kommunens hemsida med information om projektet. Ibland lite oftare, ibland lite mer sällan. Allt beroende på vad som händer i projektet. Du har möjlighet att lämna synpunkter på detaljplaneförslaget under samråd och granskning.

 

 

Senast uppdaterad 15 november 2021