Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Förslagsskiss från Sveafastigheter utveckling

Förslagsskiss från Sveafastigheter utveckling

Södra Hallsta

Södra Hallsta, nära Rönninge centrum, kommer att växa fram med 230 lägenheter, 30 radhus och ett LSS-boende. Här beskrivs hur den tänkta tidplanen kommer att bli för projektet.

Bostäder

Sveafastigheter utveckling kommer att bygga sammanlagt cirka 200 nya lägenheter och 30 radhus i området, ett LSS boende kommer att integreras i detta område. Vestigia har för avsikt att uppföra 30 lägenheter på andra sidan Salems vägen. Andelen hyresrätter i hela exploateringen är beräknad till 35-50% av den totala lägenhetsvolymen. En ny tvärväg kommer att byggas genom området som binder samman Salems vägen med Rönningevägen. Innan vägen byggs så kommer en del VA arbeten att utföras i samma sträckning som vägen för att förbättra vatten och avloppsledningar. Den planerade förskolan ingår inte i denna process, däremot ingår den i planarbetet för Södra Hallsta.

Vad är nästa steg i processen?

Kontrakt med de två exploatörerna signerades innan årsskiftet 2018.
Det som kommer att hända härnäst är att en planprocess påbörjas för området, planarbetet beräknas pågå 2019-2020.

Projektering för VA och väg inleds under 2019-2020 och pågår parallellt med planarbetet. Exploatörerna kommer under 2020 påbörja planeringen för området.
Tiderna ovan baserar sig på att hela processen kan genomföras som planerat.

Summering av hela processen

Detta är en uppskattning av tider i processen, uppskattningen baserar sig på idag kända faktorer.

  • Planprocessen 2019-2020
  • Projektering infrastruktur 2019-2020
  • Byggnation infrastruktur 2020-2021
  • Byggnation etapp 1 2022-2023
  • Byggnation etapp 2 2023-2024
  • Byggnation etapp 3 2025-2026

Fortsatt information om projektet

Vi kommer fortlöpande uppdatera kommunens hemsida med information om projektet. Ibland lite oftare, ibland lite mer sällan. Allt beroende på var som händer i projektet.

Senast uppdaterad 14 februari 2019