Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Så blir det nya Rönninge centrum

”Att komma till Rönninge ska vara som att komma hem” - det är en viktig ledstjärna för ett av de största bygg- och upprustningsprojekten i Salems kommun på 2000-talet. Vi berättar mer om det nya Rönninge centrum - vad som hänt och vad som kommer ske.

Nya bostadskvarter, butiker och upprustad infrastruktur - det är tre viktiga beståndsdelar när nya Rönninge torg tar form. Detaljplanen för området vann laga kraft i november 2014 och i den beskrivs hur området ska förändras. Ett sammanhållet centrum med fler bostäder nära kollektivtrafik. Torget rustas upp, blir mer levande och får större affärsytor och ökat serviceutbud. Rönninge centrum får ett nytt, moderniserat busstorg. Det är några exempel på hur området förändras.
Salems kommun ansvarar för att rusta upp allmän platsmark som torget och parkområden, medan byggföretaget Småa har hand om bostadsbyggandet.

Läs handlingar och dokument som rör det nya Rönninge centrum

Bostäder

Sammanlagt ska cirka 160 nya lägenheter byggas i området, inte 130 som det var tänkt från början. Förändringen beror på en ökad efterfrågan på mindre lägenheter, men innebär inte att detaljplanen för Rönninge centrum ändras - husen blir varken fler, större eller högre, utan man omfördelar helt enkelt ytan. De nya lägenheterna är både bostadsrätter och hyresrätter.

Tidigt under 2017 började SMÅA bygga kvarteret Trädgårdslunden i Rönninge centrum. Där kommer det finnas nästan 40 lägenheter, som nu är färdigställt med undantag av vissa mindre markarbeten runt byggnaderna.

SMÅA sökte i november 2017 bygglov för det som ska bli Torghuset och ett parkeringsdäck bredvid. Arbetet med att uppföra Torghuset påbörjades 2018 och pågår för fullt och beräknas vara inflyttningsklara till våren/sommaren 2020.

Just nu finns inget startdatum för när byggnationen av Kv. Flädern (gamla busstorget) kommer påbörjas.

Torget

Upprustningen av torget påbörjas runt månadsskiftet juni/juli 2019 och färdigställs om förutsättning ges runt årsskiftet 2019/2020. Under genomförandetiden kommer torget vara delvis avstängt pga arbetena men alla butiker och entréer kommer hållas tillgängliga för besökare. Men arbetet med hur torget ska se ut började på allvar redan 2017 då ett färdigt förslag om hur Rönninge centrum ska få ett aktivare, hemtrevligare och grönare “trädgårdstorg” presenterades.

Ett cykelgarage med plats för 115 cyklar uppförandes på den norra delen av torget och färdigställdes under april 2019. Där finns en mindre cykelverkstad med verktyg och automatisk däckpump.

Tillfällig centrumparkering vid Rönninge torg

En tillfällig parkering för köpsugna centrumbesökare finns på gamla busstorget. Parkeringen rymmer ca 40 p-platser som skall ersätta de p-platser som utgår under byggnationen av parkeringshuset intill Coop.

Orienteringsbild över Rönninge centrum under byggtiden

Orienteringsbild över Rönninge centrum under byggtiden.

Bullrande verksamhet

Det har inkommit klagomål från närboende om bullrande arbeten sent in på kvällar. Kommunen ber om ursäkt för det inträffade och för diskussioner både med SMÅA och kommunens egna entreprenör om att bullrande nattarbeten inte är tillåtna i Rönninge centrum.

För mer information om regler och riktlinjer kring bullrande arbeten, se Naturvårdsverkets hemsida.

Om du blir drabbad eller har frågor kring buller vänligen kontakta kommunens Bygg och miljöenhet. Mer info finns på Salems kommuns hemsida.

Störningar i trafiken under byggtiden

Under byggnationen av nya Rönninge centrum kommer trafikstörningar att uppstå. Aktuella störningar i trafiken uppdateras under nyheter här på hemsidan.                     

Nytt busstorg och ny cirkulationsplats

2016 började kommunen arbetet med ett nytt moderniserat busstorg och med att bygga en ny cirkulationsplats med rondell i korsningen Salemsvägen/Rönningevägen/Stationsvägen. I samband med det installerades ett nytt vatten- och avloppssystem med högre kapacitet än det gamla - ett arbete som blev färdigt i slutet av 2016. I november 2017 invigdes konstverket i rondellen, Mina paradisfåglar av Linda Shamma, inför storpublik.

Andra allmänna ytor och anläggningar

  • En ny park ska anläggas vid sjön Flaten. Rönninge är känt för sina handelsträdgårdar från förra sekelskiftet och det är just dessa som står modell för hur den nya parken ska se ut. En gångbro kommer förbinda den nya parken med Skönviksparken - på så sätt skapas ett trevligt promenadstråk från torget i Rönninge centrum till Skönviksparken.
  • Platsen med den nya återvinningsstationen nära korsningen Stationsvägen/Dånviksvägen är nu i drift.
  • Utbyggnaden österut av infartsparkeringen nedanför Salarps äldreboende är i drift och ryms ca 70 nya platser.
  • När de nya bostadskvarteren börjar bli klara kommer Salems kommun bygga fler parkeringsplatser och arbeta med underhåll av gator i området. 

Slutdatum

Målet är att det nya Rönninge centrum blir helt klart under 2020.

Överklaganden

Under våren 2018 kom det in överklaganden angående fastighetsförrättningar som berör centrummiljön. Kommunen avvaktar utvecklingen kring överklagandena och om det kommer påverka kommunens arbeten i Rönninge centrum.

Överklagandena av fastighetsbildning inom Rönninge centrum är nu tillbakadragna vilket tidigare har varit hinder för utvecklingen i centrum.

Senast uppdaterad 06 september 2019