Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Nya Rönninge centrum

”Att komma till Rönninge ska vara som att komma hem” - det är en viktig ledstjärna för ett av de största bygg- och upprustningsprojekten i Salems kommun på 2000-talet. Nya bostadskvarter, butiker och upprustad infrastruktur - det har varit tre viktiga beståndsdelar när nya Rönninge torg har tagit form.

Salems kommun har ansvarat för att rusta upp allmän platsmark som torget och parkområden, medan byggföretaget Småa har hand om bostadsbyggandet.

Under sommaren/hösten 2020 rustades gatorna runt Rönnigne centrum upp. Bland annat har en del av Dånviksvägen fått ny beläggning. Ett upphöjt övergångsställe har även anlagts på Dånviksvägen för att främja trafiksäkerheten i området. 

Läs planhandlingarna som rör det nya Rönninge centrum

Bostäder

Sammanlagt ska cirka 160 nya lägenheter byggas i området. De nya lägenheterna är både bostadsrätter och hyresrätter.

Tidigt under 2017 började SMÅA bygga kvarteret Trädgårdslunden i Rönninge centrum. Där finns nästan 40 lägenheter färdigställda.

Arbetet med att uppföra Torghuset påbörjades 2018 och i juni 2020 stod det klart för inflytt. I bottenvåningen på torghuset finns butikslokaler. Intill torghuset har ett parkeringsdäck byggts. På övervåningen av däcket är det parkering för de boende i de nya husen. På bottenvåningen är det parkering för de som vill besöka Rönninge centrum. 

Bostadsbyggandet i Kv. Flädern (gamla busstorget) pågår och lägenheterna planeras bli klara under 2022.

Torget

Upprustningen av torget påbörjas runt månadsskiftet juni/juli 2019 och färdigställdes i juni 2020 för att bli mer levande och få större affärsytor och ökat serviceutbud. Torget har fått en ny karaktär med bänkar, planteringar, träd, fontän och pingisbord. Även ett konstverk har placerats över en del av torget.

Ett cykelgarage med plats för 115 cyklar uppförandes på den norra delen av torget under april 2019. Där finns en mindre cykelverkstad med verktyg och automatisk däckpump.               

Nytt busstorg och ny cirkulationsplats

2016 började kommunen arbetet med ett nytt moderniserat busstorg och med att bygga en ny cirkulationsplats med rondell i korsningen Salemsvägen/Rönningevägen/Stationsvägen. I samband med det installerades ett nytt vatten- och avloppssystem med högre kapacitet än det gamla. I november 2017 invigdes konstverket "Mina paradisfåglar" av Linda Shamma i rondellen inför storpublik.

Nya Skönviksparken

En ny park har anlagts vid sjön Flaten, parkenär en förlängning av Skönviksparken. Rönninge är känt för sina handelsträdgårdar från förra sekelskiftet och det är just dessa som står modell för hur den nya parken ska se ut. En gångbro förbinder den nya parken med Skönviksparken - på så sätt skapas ett trevligt promenadstråk från torget i Rönninge centrum till Skönviksparken.

Aktuellt i Rönninge centrum:

Bostadsbyggandet i Kv. Flädern (gamla busstorget) pågår och inflytt är planerad till Q4 2022. 

Under byggnationen av nya Rönninge centrum kommer trafikstörningar att uppstå. Aktuella störningar i trafiken uppdateras under nyheter på kommunens hemsida. 

 

 

Senast uppdaterad 16 maj 2022