Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Grundsärskola

Grundsärskolan är till för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen kan bero på utvecklingsstörning eller en betydande och bestående hjärnskada.

Undervisningen i grundsärskolan är uppbyggd efter elevernas behov och förutsättningar. I en del fall går eleverna tillsammans med grundskolans elever i samma klass och i andra fall kan eleverna i särskolan bilda en egen klass.

Grundsärskoleklasserna är mindre och har tillgång till fler vuxna per elev än grundskolans klasser.
Grundsärskolan är en skolform med egen läroplan. Innehållet i grundsärskolans undervisning ligger nära grundskolans men är mer förberedande och grundläggande. Läroplanen är i huvudsak den samma som grundskolans läroplan. Det som skiljer sig åt är bland annat kunskapsmålen. Grundsärskolans läroplan kan du läsa på Skolverkets webbplats.

 

Grundsärskola årskurs 1-9 i Salemskolan

I Salem har vi en grundsärskola för årskurs 1-9 som ligger i Salemskolan. Vid frågor kan du kontakta rektor för grundsärskolan.

Du hittar mer information om grundsärskola på Skolverkets hemsida.

 

Senast uppdaterad 24 maj 2023