Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kulturskolans villkor

Information och villkor för Kulturskolan i Salem
Av resursskäl kan inte Kulturskolan ansvara för elever mer än under lektionstiden.
Våra korridorer är exempelvis obemannade. Följ därför ditt barn till lektionen.
Anmälan
Anmälan är bindande. Om du har tackat ja till erbjuden kurs och deltagit vid första
lektionen debiteras hel terminsavgift. Du är inskriven tills du säger upp din plats
Avanmälan
Maila kulturskolan@salem.se senast den 1/12 om du vill sluta innan kommande vårtermin startar, och senast den
1/6 om du vill sluta innan kommande hösttermin startar.
Sjuk- och frånvaro
Om Du blir sjuk och inte kan komma till din lektion mailar du både expeditionen kulturskolan@salem.se och din
lärare fornamn.efternamn @salem.se
Om din lärare blir sjuk och vi inte satt in vikarie meddelar vi er via e-post, alternativt via telefonsamtal / sms. Blir
läraren sjuk/frånvarande med kort varsel, och vi inte har haft möjlighet att nå alla elever/vårdnadshavare sätter vi
upp meddelande på ytterdörr eller lektionssal. Vi ber därför föräldrar till små barn att följa dem till lektionssalen vid
varje lektionstillfälle.
Lektionsgaranti
Vi erbjuder alla elever minst 28 lektionstillfällen per läsår. Om eleven uteblir tar vi endast i undantagsfall igen
missad lektion. Vi följer Salems kommuns grundskolors läsårsplanering då det gäller lov, däremot har vi inte alltid
studiedagar vid samma tillfällen som skolorna. Ta alltid kontakt med Kulturskolan om du är osäker så att inte någon
lektion går bort i onödan!
Vid brandlarm
Se över utrymningskartan tillsammans med ert barn vid första besöket på skolan. Om ett brandlarm går under din
vistelse på kulturskolan kommer respektive lärare se till att lektionssalen utryms enligt rutin. Skolans
utrymningsledare går genom korridorer och toaletter vid utrymning. Vårdnadshavare kommer att kontaktas om man
p.g.a. brand inte kan återvända till lektionen.
Terminsavgifter
Terminsavgiften betalas via faktura, som skickas ut från Salems kommuns ekonomiavdelning i mitten av varje
termin. Om ni har frågor gällande fakturan går det bra att kontakta kulturskolans expedition kulturskolan@salem.se
eller 08-532 598 61
Följande terminsavgifter gäller för våra kurser:
Småbarnsrytmik, musiklek, musik och rörelse, musikteori, musikproduktion 750 kronor
Instrument- och sångkurser, orkesterbygget, dans samt drama/teater, 1000 kronor
Musikal 1000 kronor
Förlängda dans- och dramakurser 1700/1400 kronor
Dubbellektion 2000 kronor
Vuxenavgift 2900 kronor
Kulturskolans avancerade program, KAP 2900 kronor
Instrumenthyra (piano, gitarr, elgitarr, elbas, trumset och blockflöjt går ej att hyra) 250 kronor

Senast uppdaterad 26 maj 2020