Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Avgifter

Du betalar en avgift per ämne och termin. Kulturskolan i Salem skickar faktura till dig när terminen kommit igång. Syskonrabatt ges i ämneskurser, det vill säga på instrumentalspel och sång. Syskonrabatten ges en gång per syskonkull på kurser som kostar 1 400 kr/termin.

Instrumental-/sångundervisning
(individuellt eller liten grupp)

1:a barnet: .......................................... 1 400kr
2:a barnet: .......................................... 1 000kr
3:e barnet:  .......................................... 750kr

Övriga syskon går kostnadsfritt

Gruppundervisning

Bild och form (material ingår)................... 1 400kr
Orkesterbygget, dans, teater/drama....... 1 000kr
Blockflöjtgrupp i åk. 1............................... 1 000kr


Småbarnsrytmik och musiklek: ................ 750kr


Musikteori.................................................. 750kr


Musikproduktion....................................... 750kr


Vuxenavgift (20 år och uppåt)..................... 2 900kr


Kulturskolans avancerade program.......... 2 900kr


Instrumenthyra.......................................... 250kr

(Stråk-, bleck-, och träblåsinstrument samt övningstrumset)

Senast uppdaterad 19 augusti 2020