Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Hållbar utveckling

Genom att använda det pedagogiska verktyget Grön Flagg får barnen på Toredalsgårdens förskola möjlighet att lära om miljön samt hållbar utveckling på ett roligt och inspirerande sätt.

Grön Flagg ger oss ett sätt att strukturera miljöarbetet på förskolan och handlar kort om att göra miljöarbetet till en naturlig del av den dagliga verksamheten.
I läroplanen för förskolan finns flera mål som tydligt trycker på det ansvar vi har att i verksamheten arbeta med dessa frågor och det gör det än mer aktuellt.

Det här säger läroplanen

Utdrag ur läroplanen, Lpfö -98:
"Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans versamhet. Förskolan skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. 

"Verksamheten skall hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och framtid".

"Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö".

 "Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur".

 "Arbetet skall ge barnen möjligheter att förstå hur egna handligar kan påverka miljön".

Senast uppdaterad 13 december 2018