Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Barnhand håller i paprika

Hållbar utveckling

Grön Flagg ger oss ett sätt att strukturera miljöarbetet på förskolan och handlar kort om att göra miljöarbetet till en naturlig del av den dagliga verksamheten.

I förskolans läroplan finns flera mål som tydligt trycker på det ansvar vi har att arbeta med dessa frågor i versamheten och det gör det än mer aktuellt.

Utdrag ur Läroplanen för förskolor (Lpfö 18)

"En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika valen som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling- såväl ekonomisk och social som miljömässig".

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och aktivt delta i samhället".  

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och  samhälle påverkar varandra". 

 "Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling".

 

 

Senast uppdaterad 19 november 2019