Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Barn som leker på skolgård

Barn & utbildning

Välkommen till barn- och utbildningsförvaltningen i Salems kommun!

Här hittar du information som rör förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Du hittar även information gällande våra andra verksamheter såsom grundsärskola, kulturskola, svenska för invandrare (SFI) och elevhälsa.

Under fliken Vanliga frågor hittar du svaret på de vanligaste frågorna inom barn- och utbildningsområdet.

Aktuellt

 • From. 1 januari 2023 gäller nya taxor för avgift för förskola och fritidshem. Avgifterna höjs årligen enligt en förordning från Skolverket för de kommuner som tillämpar maxtaxa. De avgifter som gäller för år 2023 hittar du här: Avgifter och regler
 • Anna Widing ny skolchef i Salems kommun

  27 november 2023

  Anna Widing börjar som ny skolchef samt förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen i februari 2024. Anna kommer närmast från Stockholm stad där hon arbetat som gymnasiechef. Hon har lång erfarenhet inom skol- och utbildningsområdet då hon tidigare jobbat som verksamhetschef och rektor i Botkyrka kommun samt rektor i Stockholm stad.

 • Information om Kulturskolans verksamhet 2024

  15 september 2023

  Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med kulturskolechef fått i uppdrag att skapa en verksamhet som lever upp till Kulturskolans nya uppdrag och budgetram 2024. Det nya uppdraget innebär bl.a att vi ska bedriva gruppundervisning, nå ut brett, bibehålla populära kurser samt kurser där många barn ryms.

 • Välkommen på informationskväll om gymnasievalet

  10 oktober 2023

  Tisdag 24 oktober anordnas en informationskväll om gymnasievalet i aulan på Rönninge gymnasium. Under kvällen får vårdnadshavare som har barn i årskurs 9 information om viktiga saker att tänka på inför ansökan till gymnasiet, samt information om Rönninge gymnasiums olika program.