Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

År 2016 kulturstipendiater Stig Silén och Bengt Gustafsson framför Villa Skönvik.

Stöd, bidrag och stipendier

Här finns information om kommunens kulturstipendie som kan sökas senast 1 maj varje år.

Kulturstipendium

"Salems Kommuns Kulturstipendium utdelas som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla eller lovande insatser inom vetenskap, litteratur, konst, musik, teater, dans, journalistik, fortbildning eller för annan betydelsefull insats. Stipendiet kan tilldelas förtjänt person/personer som gagnar eller har gagnat kommunen och dess innevånare."

Stipendiesumman är på 10 000 kr.

Förslag på stipendiat/stipendiater skall med motivering lämnas till Salems Kommun, Kultur- och fritidsnämnden senast den 1 maj. 

Salems Kommuns Kulturstipendiat 2016:

Stig Silén och Bengt Gustafsson är 2016 års Kulturstipendiater

Salems kommuns Kulturstipendium 2016 går till Bengt Gustafsson och Stig Silén, båda verksamma inom hembygdshistoria. Båda har med sina insatser levandegjort kommunens historia.

Bengt Gustafsson har med sina bilder och berättelser om det gamla Rönninge berikat Salems innevånare. Han har med sin erfarenhet av främst Rönninge gjort föredrag och visat bilder. Föredragen har han hållit “Från gårdar till samhälle har handlat om Rönninges utveckling från medeltiden till 1950-talet. De har han hållit i både Villa Skönviks hembygdsgård vid 10 st tillfällen  och Skogsängskyrkan vid flera tillfällen . Han har även varit i Salems skolor och berättat för årskurs 2-3. Men även föredrag till cykel i Rönninge

Bengt Gustafsson är född och uppväxt i Ekdalen i Rönninge  och hans pappa och gjorde en slängkälke till honom som barn. Denna kopierade Bengt och har under många vintrarhållit igång slängkälke i klassisk stil på sjön Uttran, vid Sandbäcksbacken. Man kan läsa om den och när den är igång på facebooksidan Slängkälken på sjön Uttran, Bengt har där 4000 st följare.

 

Stig Silén får kulturstipendiet för sitt aktiva arbeta  med Salems historia. Han är och har varit redaktör av Salems hembygdsförenings tidning och är dessutom mångårig styrelsemedlem. Han har hållit föredrag och vandringar runt i Salems Kommun, bla till platser där gamla torp funnits, men nu mera är försvunna. han forskat och givit ut skrifter och artiklar om torpen i Salem. De skrifter han gjort har t ex handlat om Vällinge, Söderby Sanatorium, Bornsjön runt, Riksettan och även om torpen.Dessa torp har han även uppmärksammat fysiskt genom att sätta upp nästan 100 st informationstavlor på platser där det funnits torp.

Stig Silén föddes och växte upp och gick i skola i Lideby i Bornsjöområdet. Under nästa 40 år arbetade han med ekonomi för Astra, bl a 7 år i Frankrike.

 

Motivering

Kultur- och fritidsnämnden ger Bengt Gustafsson och Stig Silén 2016 års kulturstipendium med följande motivering:

Bengt Gustafsson och Stig Silén har gjort ovärderliga insatser för att främja Salem som hembygd och levandegöra Salems historia. Bengt har genom sina föredrag och sitt bygge av en slängkälke på sjön Uttran berikat många med en levande kommunhistoria. Stig har genom sitt arbete inom Salems Hembygdsförening med forskning, skrifter, vandringar och torpskyltning dokumenterat kommunens historia för kommande generationer. Genom sina insatser har de skapat en förståelse för vår hembygd som kan leva i flera generationer.

Publicerad 21 april 2016