Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Utbyggnad av gator och VA i Heliodal

Detaljplanen för Heliodal har vunnit laga kraft. I nästa skede kommer utbyggnad av gator, vatten och avlopp att ske. Först därefter kommer utbyggnaden av bostäder i området. Under arbetena kommer Uttringevägen mellan Tallsätravägen och Karlskronaviksvägen att stängas av under ca 6 månader.

Under de kommande veckorna påbörjas utbyggnaden av gator, vatten- och avloppsledningar i detaljplaneområdet Heliodal. Kommunalt vatten och avlopp kommer att förläggas i området. De allmänna gatorna rustas upp med nytt gång- och cykelnät samt ny gatubelysning. Uttringevägen kommer att förses med en ny busshållplats. Kommunens entreprenör kommer inom kort att påbörja sina arbeten men de stora ingreppen planeras till år 2017.

Trafik under byggtiden

Eftersom VA-ledningarna skall förläggas i befintliga gator kommer trafiken i området att påverkas i stor omfattning.

Uttringevägen - Stängs av för trafik mellan Tallsätravägen och Karlskronaviksvägen under en period av 6-8 månader. Schaktarbeten kommer att delas upp i etapper och avstängningen kan komma att förflyttas utmed den aktuella sträckan. Alla fastighetsägare kommer att ha åtkomst till sina fastigheter under pågående arbeten.

Lokalgator - Övriga gator i området kommer periodvis att stängas av när VA-ledningarna byggs ut. Tillfälliga parkeringar i anslutning till fastigheterna kommer då att anläggas. Detaljerad information om var, hur och när detta sker, kommer att utarbetas tillsammans med entreprenören och samordnas med fastighetsägare.

Busslinje 731 - Linjens körsträcka planeras att delas upp i två delar, den norra och södra. Den norra planeras gå sträckan Rönninge C - Dånviksvägen - Uttringevägen - Tallsätravägen - Rönninge C. Den södra planeras till Rönninge C - Sandbäcksvägen - Uttringevägen och vända i höjd med Karlskronaviksvägen. Befintliga busshållplatser inom arbetsområdet kan komma att justeras något i läge, men skall kunna användas under hela byggtiden. Bussen bedöms också kunna anpassas till pendeltågen enligt aktuell tidtabell. Mer information om detta kommer att publiceras på www.sl.se och här på hemsidan.

Uppdaterad information om arbetets fortskridande delges via www.salem.se, lokaltidningar och "Salems kommun informerar". 

Senast uppdaterad 20 september 2016