Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Utbyggnaden av vatten- och avlopp

Ut- och ombyggnaden av vatten- och avloppsledningar (VA) pågår för fullt i Rönninge centrum. När vi nu bygger om bussterminalen och övrig infrastruktur passar vi på att även renovera befintligt ledningsnät för VA. Befintligt nät är i dåligt skick och renoveringen har avvaktats utbyggnaden av Rönninge C. Eftersom Stationsvägen, Salemsvägen, Dånviksvägen och Rönningevägen är en viktig trafikpunkt och enda vägen ut ur Rönninge har det inte varit möjligt att stänga av vägar för att schakta fram ledningarna. Ledningarna ligger dessutom väldigt djupt, ca 5 m, vilket skulle orsaka enorma schakter. Ombyggnaden sker därför med schaktfria metoder, vilket innebär att ledningar trycks eller borras under mark. Hela arbetet går dock inte att utföra under mark utan vid start och stopp måste det schaktas upp en grop.

Under tiden ombyggnaden pågår måste befintligt ledningssystem vara i drift. Detta innebär att ett antal gropar står öppna under väldigt lång tid, då ledningssystemet i slutskedet snabbt måste kopplas in i alla ändar samtidigt för att verksamheter och boende ska kunna använda avlopp och ha tillgång till vatten. Innan det nya systemet kan tas i bruk måste provtryckningar och vattenprovtagning ske för att inte riskera förorenat dricksvatten eller brister i ledningssystemet.


I Salemsvägen har gångbanan schaktats upp efter att rondellen kom på plats. Det betyder inte att vi har schaktat upp en nyasfalterad gångbana utan att gångbanan aldrig asfalterades, då uppschaktningen var planerad. 

Vid planering och förberedelse av VA- och markprojekt genomförs geotekniska undersökningar för att få en uppfattning av markens beskaffenhet En undersökning ger dock inte en helhetsbild av vad som finns i marken. Dessa undersökningar är kostsamma och en avvägning om omfattningen görs alltid. I Rönninge centrum har två geotekniska undersökningar gjorts med ett antal borrhål. Markundersökningen visade att marken är lämplig för schaktfria metoder. Trots detta finns alltid en risk att oförutsedda händelser kan uppstå tex kan det finnas berg som inte finns dokumenterat. I Rönninge c har vi stött på mycket som inte gått att förutse tex berg, pålar på flera meters djup, andra ledningar som ligger på fel djup osv. Detta har dels lett till förseningar i projektet, till att vi fått tänka om och projektera om vissa sträckor, att vi fått gräva fram borrkronor för att komma vidare mm. Det är anledningen till att arbetet kan upplevas som om det inte händer något under vissa perioder.

Nu beräknas arbetet slutföras under april månad. Därefter kommer markarbeten på bussterminalen att starta. Dessa markarbeten kommer även att omfatta Bamseparkeringen, som kommer att byggas om. Arbetena kommer huvudsakligen att ske utanför vägområdet och inte störa trafiken i samma omfattning som pågående arbeten, en byggtrafik kommer att finnas i och omkring centrum.

Senast uppdaterad 19 april 2016