Kundundersökning

 
Varje år samverkar de åtta VÅGA VISA kommunerna kring en kundundersökning. Undersökningen består av en enkät på cirka 25 frågor som är knutna till läroplanernas målområden. Genomförandet sker på samma sätt och vid samma tidpunkt inom alla kommuner och resultaten kan jämföras mellan kommuner per skolstadium i de fall man har gemensamma frågor. Varje kommun har dessutom egna kommunspecifika frågor. De som deltar i kundundersökningen är:
  • Föräldrar med barn i förskola och familjedaghem, förskoleklass samt skolår 2, 5 och 8 i grundskolan.
  • Elever i skolår 5 och 8 i grundskolan samt i gymnasiets andra år
  • Studerande i vuxenutbildningen
 
Nedan kan du läsa resultaten av kundundersökningen för respektive enhet i kommunen:
 

Redovisningar av resultat från samtliga enheter 2009 

 

(pdf 495 sidor)

 

 

Frågor?

Kontakta utvecklingsledare Jörgen Lundqvist, tel 532 598 64, e-post jorgen.lundqvist@salem.se

 

 

 

 


Christina Hermansson 2010-05-12 11:51Skriv ut