Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Trafikverkets planer att stänga av järnvägsövergången vid Uttran hotar vägen till Möllebadet

Trafikverket har gjort en utredning om korsningen av Vattravägen och järnvägsspåret i Botkyrka kommun för att undersöka förbättrad trafiksäkerhet och minskade järnvägsstörningar. Deras rekommendation kan dock påverka Salemsborna.

Bild på järnvägskorsning vid Vattravägen

Trafikverkets utredning redovisar tre alternativ för Vattravägen:

  1. En gång- och cykelbro byggs över järnvägen i befintligt läge.
  2. En vägbro byggs över järnvägen med anslutningar till befintligt vägnät.
  3. En tunnel med utrymme för dubbla körbanor samt gång- och cykelväg byggs under järnvägen.

Utredningen förordar alternativ 1 i första hand och alternativ 2 i andra hand då de alternativen innebär lägst påverkan på befintlig järnvägstrafik under byggskedet samt att de möjliggör för säkrare passage över järnvägen för bibehållet flöde mellan kommunerna. Alternativ 1 skulle dock innebära en stor negativ konsekvens för Salemsborna, vilket Salems kommun motsätter sig.

– Trafikverkets förslag kommer att tvinga våra kommuninvånare som ska åka bil till Mölle till en omväg på en halvmil, på småvägarna genom villaområdena i Tumba, Segersjö och Uttran. Det är uppenbart orimligt, säger Lennart Kalderén (M), kommunstyrelsens ordförande.

Salems kommun anser att alternativ 2 framstår som det mest lämpliga. Det skulle innebära att en ny vägbro ansluts från Söderby Gårds väg över järnvägsspåren, vilket får viss påverkan på de intilliggande bostäderna i kvarteret Mosshagen och gränsområdet mot Botkyrka kommun. Alternativ tre är också en tänkbar lösning men Salems kommun bedömer att utrymmet för passage på Möllevägen blir begränsat och påverkar trafiken till Möllebadet och naturreservatet Garnudden i Salems kommun.

Salems kommun samverkar med Botkyrka kommun som även de hyser samma tveksamhet om att stänga av den befintliga korsningen.

– Trafikverket har sedan urminnes tider ansvaret för gatutrafiken via järnvägsövergången vid Uttran. De kan inte ensidigt besluta att stänga av ett trafiknät som i praktiken går mellan två kommuner, utan att ersätta med ett rimligt alternativ, avslutar Lennart Kalderén.

Mer information:
Lennart Kalderén (M)

Kommunstyrelsens ordförande

070-623 29 00
lennart.kalderen@salem.se

Senast uppdaterad 06 september 2017