Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Vanliga frågor och svar

Visar bara frågor & svar från Omsorg & stöd.

Hur mycket kostar hemtjänst/plats i särskilt boende?

Avgifter 2016

 

Vad kostar äldreomsorgen? För praktisk hjälp, service och personlig omvårdnad tar kommunen ut en omsorgsavgift. Den gäller dig som bor i egen bostad och äldreboende, korttidsboende/växelvård.

I lagstiftningen finns ett nationellt fastställt belopp som den enskilde har rätt att ha kvar av sina egna medel innan kommunen får ta ut omsorgsavgift. Förbehållsbeloppet består av ett fastställt minimibelopp, boendekostnad, tillägg för matkostnad, avdrag för förbrukningsartiklar. Förbehållsbeloppet används i samband med framräkning av ditt avgiftsutrymme. Det består av minimibeloppet och den faktiska boendekostnaden. Utifrån det prisbasbelopp som fastställs av riksdagen räknas minimibeloppet ut. År 2016 är beloppet 44 300 kronor.

 Avgifter 2016 inom äldreomsorgen 

Salems kommun tar ut en avgift för stöd och service. Avgiften gäller dig som bor i egen bostad med hemtjänst, i ett vård och omsorgsboende eller har beslut om korttidsboende .

Så räknar vi ut vad du ska betala;

Som enskild har du rätt att garanteras en viss summa kvar innan dina omsorgsavgifter beslutas. Detta kallas för förbehållsbelopp. Beloppet består dels av det så kallade minimibeloppet och dels den faktiska boendekostnaden du har. Minimibeloppet baseras på, av Riksdagen beslutat, prisbasbelopp.  År 2016 är beloppet 44 300 kr.

 För 2016 är minimibeloppet för dig som är över 65 år:

 • 5 001 kronor/månad för ensamstående.
 • 4 226 kronor/månad för makar eller sammanboende.

Maxtaxan 2016 för omvårdnad och service är:

 • 1 991 kronor/månad

Avgifter för boende i vård och omsorgsboende

Du som bor i ett av kommunens vård och omsorgsboende har följande hyra och avgifter:

 • Hyra debiteras
 • Måltidsservice: 3 079 kronor/månad
 • Omvårdnad/Service: 1 772 kronor/månad

Avgifter vid korttidsboende

 • Mat: 102 kronor/dag           
 • Omsorgsavgift: 61 kronor/dag

Hemtjänst

Avgiften för hemtjänst  är 100 kr per utförd hemtjänsttimme. Du som har hemtjänst betalar dock aldrig mer än den fastställda maxtaxan.

 Dagverksamhet

 • Avgiften för dagverksamhet är 60 kronor/dag.
 • Kostnaden för mat är 53 kronor/dag.
 • Dagverksamhet omfattas av maxtaxan.

Matdistribution

Avgiften är 53 kronor/matlåda. Matleverans räknas som en hemtjänstinsats och tidsåtgången debiteras på samma sätt som övrig hemtjänst.

Trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm 200 kronor/månad.

 Avlösning och ledsagning

Avlösning är avgiftsfri upp till 15 timmar/månad. Timmar där ut över betalar du på samma sätt som för  hemtjänst. Avgiften för ledsagning är den samma som för hemtjänst.

 Ytterligare information:

Nina Pettersson, avgiftshandläggare

Telefon: 08-532 597 17 

nina.pettersson@salem.se

Jenny Andersson, verksamhetschef

jenny.andersson@salem.se