Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Gällande översiktsplan

Kommunfullmäktige antog den 15 juni 2006 "Översiktsplan för Salems kommun" efter drygt fyra års diskussioner. Över 1 000 salemsbor hade synpunkter på arbetet med Översiktsplanen i olika skeden av arbetet.

Översiktsplan för Salems kommun

Översiktsplanen ska utgöra ett övergripande handlingsprogram för bebyggelseutvecklingen i Salem fram till 2015. Planen skall utgöra underlag för kommunala beslut om större investeringar i infrastruktur och det kommunala seviceutbudet. Områdesplanen skall ge samlad bild av de regionala förutsättningar som berör Salem och som bland annat redovisas i Regional Utvecklingsplan för Stockholms län (RUFS) 2001, Regional transortinfrastruktur 2004-2015, Miljövårdsprogram 2000 för Stockholms län och det pågående arbetet med Utvecklingsplan för Södertörn.

Översiktsplanen ska även utgöra underlag för detaljplaner, fördjupade översiktsplaner och områdesbestämmelser. Planen skall ge stöd för bygglovshanteringen.

Senast uppdaterad 09 maj 2016