Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Översiktsplan

Alla kommuner ska, enligt Plan- och bygglagen (PBL), ha en aktuell översiktsplan som omfattar den långsiktiga planeringen för hela kommunen. Översiktsplanen ska visa kommunens vilja hur den fysiska miljön ska användas i framtiden. Den ligger till grund för ställningstagande i markanvändningsfrågor hos kommunen, hos andra myndigheter och övriga.

Varför översiktsplan?

Översiktsplanen ska ange kommunens ställningstagande i användningen av mark och vatten och hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen skall bland annat redovisa hur riksintressen ska tillgodoses. Riksintressen som ska skyddas enligt miljöbalken är till exempel Bornsjön och Mälarens kuster med öar. Söderby sjukhus är ett riksintresse för kulturminnesvården. Översiktsplanen skall ange väsentliga riskfaktorer i kommunen och diskutera hälsoskydd. Översiktsplanen ses över av politikerna inför varje ny mandatperiod. 

Översiktsplan för Salems kommun

Gällande Översiktsplanen för Salems kommun antogs av kommunfullmäktige den 15 juni 2006. Den gällande Översiktsplanen gäller markanvändning med mera fram till år 2015.

Kommunfullmäktige beslöt 2010-06-17 aktualitetsförklara Översiktsplan för Salems kommun för mandatperioden 2006-2010.

Kommunfullmäktige beslöt 2014-06-12 aktualitetsförklara Översiktsplan för Salems kommun för mandatperiod 2010-2014.

 

 

 

Senast uppdaterad 23 mars 2018