Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Detaljplan för Hjorten 8

Detaljplanen vann laga kraft den 11 november 2015

Detaljplanen upprättades enligt PBL (SFS 2010:900) med enkelt planförfarande enligt 5 kap. 7§

Planområdets läge

Planområdet är beläget i södra Rönninge cirka 450 meter söder om Rönninge centrum.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att kunna stycka av fastigheten till två fastigheter. Gällande detaljplan antagen 1947 hindrar inte avstyckning, men för fastigheten gäller samtidigt en fastighetsplan (upprättad tomtindelning), fastställd 1953, som anger att fastigheten endast får vara en tomt. För att möjliggöra avstyckning fordras det att fastighetsindelningsbestämmelsen i gällande fastighetsplan om tomtindelning upphävs. Detta görs genom att en ny detaljplan upprättas för fastigheten.

Planskede

Detaljplanen har vunnit laga kraft. 

Kontaktperson

Plan- och exploateringschef
Martin Mansell
070 723 62 59
martin.mansell@salem.se

Publicerad 16 juni 2016

Senast granskad 20 juni 2016