Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Ändring genom tillägg till detaljplan för kv Trasten, plan 82-78

Planändringen vann laga kraft 18 juli 2015 och är ett tillägg till gällande plan 82-06.

Planområdets läge

Planområdet är beläget sydost om Salems centrum och avgränsas i söder av Söderbyvägen.

Planens syfte

Syftet med planändringen är att möjliggöra vissa tillbyggnader och kompletteringar såsom inglasade uterum, burspråk, inbyggda förstukvistar, entrétak, vindspåbyggnad på souterränghus med mera, enligt typritningar som hör till planen.

Planändringen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, varför någon miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning inte fordras.

Planskede

Planändringen har vunnit laga kraft. 

Kontaktperson

Plan- och exploateringschef
Martin Mansell
070 723 62 59
martin.mansell@salem.se

Publicerad 14 juni 2016