Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Ändring genom tillägg till detaljplan för kv Fasanen, plan 82-69

Planändringen vann laga kraft 31 maj 2013 och är ett tillägg till plan 82-18.

Planområdets läge

Planområdet är beläget sydost om Salems centrum och avgränsas i söder av Söderbyvägen.

 

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra vissa tillbyggnader och kompletteringar såsom inglasade uterum, burspråk, inbyggda förstukvistar, entrétak, vindspåbyggnad på souterränghus med mera enligt typritningar som hör till planen.

Planändringen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, varför någon miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning inte fordras.

Planskede

Planändringen har vunnit laga kraft.

Handläggare

Kommunarkitekt
Conny Olsson
08 532 598 99
conny.olsson@salem.se

Publicerad 13 juni 2016