Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Detaljplan för södra Hallsta, plan nr 81-63

Markanvisning för Södra Hallsta området pågår. Sista inlämningsdag för intresseanmälan är den 1 september 2017.

En inbjudan tillsammans med ett prospekt skickades ut till intresserade byggentreprenörer i mitten av april 2017. OBS! I prospektet står det att sista dag för inlämning av idéförslag med mera är den 1 augusti 2017 men det har ändrats till den 1 september 2017. Läs gärna vidare i prospektet om Södra Hallsta vad som gäller för intresseanmälan.

Den informations som fanns på denna sida om planprogram för Södra Hallsta har tagits bort då det inte längre är relevant. Vissa uppgifter gäller dock fortfarande som uppgifterna om markavvattning och tillståndet från Länsstyrelsen, den planerade tvärleden mellan Rönningevägen och Salemsvägen samt att kommunen har förvärvat marken inom området från Stockholms stad.

Länsstyrelsen har tidigare beslutat att medge dispens till markavvattningsförbudet och ge tillstånd för markavvattning inom Södra Hallsta. Kommunen har ansökt om förlängning av tillståndstiden med fem år. Kommunen har köpt marken, fastigheten Salem 5:77 av Stockholm stad under 2015. En extern projektledare har anlitats i mars 2016.

Planområdets läge

Planområdet ligger vid Salemsvägen. Området gränsar i norr mot bebyggelsen kring Lilldalsvägen och grönområde och i söder mot Rönninge Port. I väster gränsar området mot bebyggelsen längs Rönningevägen, bland annat kvarteret Rönnen. Det gränsar även mot ett mindre område vid korsningen Säbytorgsvägen - Salemsvägen.

Planskede

Tidigt skede

Handläggare

Kommunarkitekt
Conny Olsson
08 532 598 99
conny.olsson@salem.se

Publicerad 13 juni 2016