Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Södra Ekdalen, plan nr 81-66

Kommunen har påbörjat en förstudie som ska ligga till grund för detaljplaneläggning i Södra Ekdalen.

Under vecka 51 påbörjades en geoteknisk undersökning inom planområdet. Syftet med undersökningen är att få kunskap om markens bärighet, det vill säga om grundläggningsförhållanden och markstabilitet. Undersökningen utförs av konsultföretaget Bjerking AB, på uppdrag av Salems kommun. För mer information om undersökningen, se länk under handlingar. 

Planområdets läge

Planområdet ligger i sydvästra Rönninge. Området är beläget öster om Uttringevägen, norr och söder om Uttringe gårds väg och sträcker sig ned mot sjön Uttran i söder.

Planens syfte

Området planläggs för villabebyggelse. Större tomter kan delas upp i mindre och ge plats för ny bebyggelse. Alla fastigheter ska anslutas till det kommunala VA-nätet så att näringsläckaget till sjön Uttran minskas.

Området kan eventuellt komma att delas upp i flera detaljplaner, utifrån förutsättningar i olika delområden.

Planskede

Förstudie/program till detaljplan

Handläggare

Plan- och exploateringschef
Martin Mansell
070 723 62 59
martin.mansell@salem.se

Publicerad 13 juni 2016