Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Rönninge Kungsgård

Programförslaget var på samråd mellan den 3 maj och 17 juni 2016. Ett programsamrådsmöte hölls måndagen den 16 maj klockan 18.30 i Stora murgrönan vid biblioteket. Du hittar programsamrådshandlingarna under handlingar.

En förprojektering har gjorts av gatuutbyggnad och utbyggnad av gång- och cykelvägar utifrån skisser på olika bebyggelsealternativ för området. En uppdaterad kostnadsbedömning för gatorna har också tagits fram. Utifrån bedömningen har en förstudie utarbetats som innehåller förslag på fem flerbostadsvillor med fyra lägenheter i varje hus, samt tomter för ett tiotal friliggande villor. Inom området finns idag ca 35 befintliga hus som är bebodda åretrunt. Sammanlagt rymmer området ca 65 bostäder. Dessutom ligger här Rönninge Kungsgård med konferensanläggning, en industritomt och kommunens upplag.

Fastigheten Rönninge Skolberga ingår inte i denna förstudie eftersom den redan omfattas av en gällande detaljplan. Detsamma gäller ett par villatomter i korsningen Dånviksvägen-Uttringevägen.

En gatukostnadsutredning kommer att tas fram för området.

Planområdets läge

Området gränsar i öster mot Rudolfshovsparken och Dånviksvägen samt sjön Flaten, i söder mot Gustavslund, i väster mot Fruängsvägen och Gråstenaområdet samt i norr mot bebyggelsen vid Herrängsvägen.

Planens syfte

Syftet med planen är att möjliggöra en förtätning av området med ett antal nya villatomter.

En förutsättning för detta är att gator samt vatten och avlopp byggs ut. En strandpromenad föreslås längs Flatensjöns strand. Utbyggnad av gång- och cykelväg längs med Uttringevägen och Rönninge gårds väg föreslås.

100 m strandskydd råder på land och i vattnet längs stranden.

En förstudie gjordes redan 2002, men då drevs inte planarbetet vidare, bland annat beroende på de höga invensteringskostnaderna det skulle innebära att bygga ut Dånviksvägen, Uttringevägen, Flatenvägen och Rönninge gårds väg samt gång och cykelvägar med mera. 

En uppdatering av förstudien har nu gjorts med förändringar av vägbredder och dragning av gång- och cykelvägar, samt strandpromenad.

Planskede

Program

Handläggare

Plan- och exploateringschef
Martin Mansell
070 723 62 59
martin.mansell@salem.se

Publicerad 13 juni 2016