Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Detaljplan för Rönninge centrum, plan 81-64

Kommunfullmäktige antog planen den 20 februari 2014 och planen vann laga kraft 2014-11-13.

Planområdets läge

Planområdet gränsar i norr mot Westerdahlsvägen, i öster mot korsningen Rönningevägen-Salemsvägen-Stationsvägen och vidare mot Stationsvägen, i söder mot Dånviksvägen och södra stambanan samt i väster mot Wilhelmsrovägen.

Planens syfte

I förslaget till ny detaljplan erbjuder Rönninge centrum 115-120 nya bostäder för yngre och äldre varav ett 30-tal lägenheter som hyresrätter och övriga lägenheter som bostadsrätter. Planen möter behovet av ett sammanhållet centrum med fler bostäder nära kollektivtrafik. Torget rustas upp och det blir bättre förutsättningar för en levande torgmiljö med handel och service i bottenvåningarna.

Trafiksäkerheten förbättras genom en ny cirkulationsplats med tydliga övergångsställen. Det blir också ökad närhet mellan olika transportformer eftersom busstorget koncentreras. I planen ingår även att Skönviksparken ska utökas med ett nytt strandstråk vid Flaten och en ny gångväg till centrum.

Kommunens samarbetspartner för genomförandet är SMÅA AB.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan varför någon miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning inte behövs.

Planskede

Planen har vunnit laga kraft.

Senast uppdaterad 13 april 2018