Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Radon

Bygg- och miljönämnden utför tillsyn gällande radon i förskolor, skolor och i flerbostadshus. Det är den som äger fastigheten eller verksamheten som ansvarar för att på eget initiativ mäta radon och vid behov utföra åtgärder.

Radon är en ädelgas som bildas när grundämnet radium sönderfaller. Radongaserna kan sedan sönderfalla i kontakt med luft till radioaktiva metallatomer, så kallade radondöttrar. Radon och radondöttrar kommer in i luftrör och lungor när vi andas. Det är alfastrålningen som avges vid sönderfallet av radondöttrar som är skadlig. Höga radonhalter innebär inte någon akut fara men är på lång sikt en hälsorisk som vi kan förebygga genom att se till att radonhalten i bostäder och allmänna lokaler är så låg som möjligt.

Det finns ett riktvärde för inomhusluft som anger att radonhalterna inte ska vara högre än 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter luft) i bostäder, skolor och förskolor. För att veta vilka radonhalter som finns i en bostad eller lokal behöver man mäta. Det är bäst att mäta i två månader någon gång mellan den 1 oktober och den 30 april. Om radonvärdet överskrider 200 Bq/m3 bör åtgärder vidtas.

Salem kommun rekommenderar att man vänder sig till ett ackrediterat mätlaboratorie för radonmätningar. Med hänsyn till konkurrensen på marknaden ger vi inga rekommendationer gällande enskilda aktörer men på Swedacs hemsida kan du enkelt hitta de företag i Sverige som är ackrediterade.  Bor du i en lägenhet bör du vända dig till din fastighetsägaren.

Om du bor i ett flerbostadshus så är det fastighetsägaren (till exempel bostadsrättsföreningen) som ansvarar för att det inte förekommer förhöjda radonhalter i bostäderna och ska ha egenkontrollprogram för mätningsrutiner.

Om du vill läsa mer om radon kan du läsa på Boverkets och Strålsäkerhetmyndighetens hemsida.

Senast uppdaterad 24 april 2018