Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Likabehandling

Likabehandlingsarbete handlar om barns mänskliga rättigheter - om att förverkliga FN:s barnkonvention i skola och förskola. Självklart ska elever och barn ha ett rättsskydd likvärdigt det skydd som finns för skolans och förskolans anställda. Forskning har dessutom visat att systematiskt arbete mot kränkningar har effekt. En trygg miljö i skolan eller förskolan är en förutsättning för att barn och elever ska kunna utvecklas.

Vad säger lagen?

Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk:
• diskrimineringslagen
• 6 kap. skollagen (SFS 2010:800)

Diskrimineringslagen har ersatt den tidigare barn- och elevskyddslagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Grundtankarna i lagen är inte nya, de finns sedan tidigare i skollag, läroplan och i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Barn/elever får inte diskrimineras eller behandlas kränkande på grund av:
• Kön
• Sexuell läggning
• Etnisk tillhörighet
• Religion eller annan trosuppfattning
• Funktionsnedsättning
• Ålder
• Könsidentitet eller könsuttryck

Vad ska förskolan och skolan göra?

Skolan/förskolan ska upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap. 16 §, diskrimineringslagen) och en plan mot kränkande behandling (enligt 6 kap. i skollagen).

De båda planerna kan sammanföras till en

Så länge innehållet uppfyller lagarnas krav kan de båda planerna sammanföras till en plan – Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Det finns många fördelar med att föra ihop planerna eftersom arbetet mot diskriminering och trakasserier och arbetet mot kränkande behandling har många beröringspunkter och likheter. Det handlar i båda fallen om att arbeta för alla barns lika värde. Planen ska innehålla en beskrivning av det främjande arbetet och vilka åtgärder, grundade i en kartläggning, som ska göras under det kommande året samt en uppföljning av fjolårets åtgärder.

Senast uppdaterad 17 maj 2017