Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Avgifter och regler

Här hittar du information om Salems kommuns avgifter och regler för barnomsorg inklusive förskola, pedagogisk omsorg samt fritidshem.

Du hittar all information om avgifter och regler för barnomsorg i våra avgifter och regler.

Avgifter

Avgiften för barnomsorg betalas månadsvis i efterskott. Beloppet baseras på hushållets gemensamma bruttoinkomst och beräknas utifrån bestämmelserna kring maxtaxa. Du kan läsa mer om maxtaxan på Skolverkets hemsida.

Du som vårdnadshavare ansvarar för att lämna in korrekt inkomstuppgift, samt att uppdatera uppgiften vid varje inkomstförändring. Du registrerar din inkomst via ditt användarkonto i Skolplatsen. Om du inte har uppdaterat din inkomstuppgift under 18 månader riskerar du att flyttas upp på maxtaxa.

Du betalar avgift för maximalt tre barn samtidigt. Har du fler än tre barn inskrivna inom barnomsorg (fritids/förskola/pedagogisk omsorg) betalar du avgift för de tre yngsta.

Uppsägning

Det är två månaders uppsägningstid på en placering inom fritids/förskola/pedagogisk omsorg. Du säger upp platsen via ditt användarkonto i Skolplatsen.

Vistelsetid

Ditt barn har rätt att vistas på förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem de timmar som krävs för att täcka upp för din och din sambo/make/makas arbetstid/studietid samt resvägen mellan arbete/skola och förskola/fritidshem. Vistelsetider för dig som är föräldraledig eller arbetssökande beskrivs nedan.

Föräldraledig med barn i förskola/pedagogisk omsorg

De första 30 dagarna efter syskonets födelse får ditt äldre barn fortsätta gå enligt ordinarie schema. Därefter väljer du mellan 15 timmar eller 30 timmar per vecka.

Arbetssökande med barn i förskola/pedagogisk omsorg

Ditt barn får fortsätta gå enligt ordinarie schema fram till nästa månadsskifte, därefter väljer du mellan 15 timmars  eller 30 timmars vistelsetid per vecka.

Föräldraledig med barn på fritidshem

Fritidsplatsen upphör 30 dagar efter syskonets födelse. Har du barn i skolår F-3 kan du ansöka om att få behålla platsen. Då får ditt barn gå på fritids från skoldagens slut till kl.15.00 samt 30 timmar/vecka under skollov (kl. 9.00 - 15.00)

Arbetssökande med barn på fritidshem

Fritidsplatsen upphör vid närmsta månadsskifte. Går ditt barn i skolår F-3 kan du ansöka om att få behålla platsen. Då får ditt barn gå på fritids från skoldagens slut till kl.15.00 samt 30 timmar/vecka under skollov (kl. 9.00 - 15.00)


Läs mer i våra avgifter och regler.

Senast uppdaterad 12 juni 2018