Startsida » Socialt stöd » Våld i nära relationer

Stöd till personer som upplevt våld

 

Om du har utsatts för våld av närstående eller har bevittnat våld mot en närstående kan du få information, råd och stöd genom socialtjänsten. Du kan till exempel få hjälp med råd- och stödsamtal, ta kontakt med advokat, vårdcentral eller myndigheter, stöd om du vill göra en polisanmälan och hjälp att bedöma hur riskfylld situationen är för dig och eventuella barn.

 

Även du som har utsatt en närstående för våld och vill förändra ditt beteende kan få hjälp från socialtjänsten. 

 

Socialtjänsten kan också bevilja bistånd i form av

  • Skyddat boende i den akuta situationen, och hjälp med kontakter för att ordna mer permanent boende

  • Ekonomiskt bistånd

  • Behandling, både för den som utsatts för våld, den som bevittnat våld och den som utövat våld

  • Förhandsbedömning av barnens behov av skydd och stöd

  • Annat individuellt anpassat bistånd

 

Du behöver inte ha något beslut från socialsekreterare för att kunna ta kontakt med kommunens samordnare för våld i nära relation. Liksom all annan personal inom socialtjänsten har samordnaren tystnadsplikt.

 

Hedersrelaterat våld mot unga

Du som är ung och upplever att du lever i en starkt kontrollerad hemsituation kan ta kontakt med kommunens ungdomsmottagning eller med familjeenheten.

 

 

Stöd för dig som utsatts för våld från närstående

 

Stöd till barn som bevittnat våld

 

Stöd för dig som utövat våld mot närstående


Åsa Dahl 2016-03-22 10:07Skriv ut