Startsida » Politik & organisation » Politisk organisation » Valnämnd & Överförmynd...

Valnämnd 2015-2016

Valnämnden ansvarar för valen till riksdag, kommun och landsting, samt EU-parlamentsvalen.
 
Ansvariga politiker
Ordförande: Anders Forsberg, M
Tel 
 
Vice ordf: Bernd Priemer, L
Tel 
E-post:
 

Ledamöter:

Anders Forsberg (M)

Bernd Priemer (L)

Leif Ståhl (C)

Lillemor Gladh (S)

Birgitta Rönnblad (S)


Ersättare:

Ulf Malmstöm (M)

Håkan Paulson (KD)

Patrik Robbertte (S)

Anne Henningsson (MP)

Anders Klerkefors (Röp)

 

Överförmyndarnämnd 2015-2016

Om någon p g a sjukdom eller liknande behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person skall god man förordnas. förvaltare förordnas om hjälpbehovet är större.
 
Ansvariga politiker
Ordförande: Gunny Jörlén, C
Tel; 08.532 573 88
 
Vice ordf: Elisabeth Jacobs, M

Ledamöter:

Gunny Jörlén (C)

Elisabeth Jacobs (M)

Lillemor Gladh (S)


Ersättare:

Sonia Olsson (M)

Ninos Garis (L)

Lena Svensson (S)
 
 
 

Annica Sundel 2015-11-30 18:43Skriv ut