Startsida » Politik & organisation » Politisk organisation » Valnämnd & Överförmynd...

Valnämnd 2011-2014

Valnämnden ansvarar för valen till riksdag, kommun och landsting, samt EU-parlamentsvalen.
 
Ansvariga politiker
Ordförande: Per-Erik Ekman, M
Tel 08-532 539 20
 
Vice ordf: Bernd Priemer
Tel 
E-post:
 
Ordinarie ledamöter:
Per-Erik Ekman, M
Leif Ståhl, C
Bernd Priemer, FP
Lillemor Gladh, S
Birgitta Rönnblad, S
 
Ersättare:
Christina Ebenfors, M
Donald Molander, M
Håkan Paulson, KD
Thorbjörn Svensson, S
Lisa Yxmark, V
 

Överförmyndarnämnd 2011-2014

Om någon p g a sjukdom eller liknande behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person skall god man förordnas. förvaltare förordnas om hjälpbehovet är större.
 
Ansvariga politiker
Ordförande: Gunny Jörlén, C
Tel; 08.532 573 88
 
Vice ordf: Sonia Olsson, M
Tel: 08-532 527 24, 070-415 74 65
 
Ordinarie ledamöter:
Sonia Olsson, M
Gunny Jörlén, C
Lillemor Gladh, S
 
Ersättare:
Elisabeth Jacobs, M
Annelie Björnsdotter, FP
Harriet Henningsson, S
 
 
 

Päivi Sandholm 2014-09-24 09:18Skriv ut