Kommunstyrelsen 2015-2018

har till uppgift att leda och samordna kommunens angelägenheter. Styrelsen har  dessutom uppsikt över övriga nämnders verksamhet. En viktig uppgift för styrelsen är att sköta den ekonomiska förvaltningen samt ansvara för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Ansvarig förvaltning är kommunstyrelsens stab.

Ansvariga politiker
Ordf: Lennart Kalderén, M

Tel 08-532 598 06, 070 623 29 00

e-post: lennart.kalderen@salem.se

Vice ordf: Mia Franzén, L

Tel 

e-post: mia.franzen@salem.se

 

Ledamöter:

Lennart Kalderén (M)

Mia Franzén (L)

Delmon Haffo (M)

Lennart Ejenäs (M)

Elisabeth Bovin-Exner (M)

Ankie Bosander (C)

Arne Närström (S)

Patrik Robbertte (S)

Gunila Kallio (S)

Mats Nittve (MP)

Anders Klerkefors (Röp)


Ersättare:

Björn Kvist (M)

Olle Glimvik (M)

Petter Liljeblad (L)

Bo Eriksson (L)

Gunny Jörlén (C)

Håkan Paulson (KD)

Tommy Eklund (S)

Maria Ridderstolpe (S)

Kjell Häggkvist (S)

Sanna Jansson Wiberg (V)

Patrik Vejby (Röp)

   

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott:

Ordinarie: Lennart Kalderén (M) ordförande, Mia Franzén (L) vice ordförande, Arne Närström (S)
Ersättare: Delmon Haffo (M), Ankie Bosander (C), Patrik Robbertte (S)

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Ordinarie: Lennart Kalderén (M), ordförande, Bo Eriksson (L), vice ordförande, Björn Kvist (M), Arne Närström (S), Kjell Häggkvist (S)
Ersättare: Olle Glimvik (M), Gunny Jörlén (C), Mats Nittve (MP)

 

 

Annica Sundel 2015-12-01 08:02Skriv ut