Kommunstyrelsen 2011-2014

har till uppgift att leda och samordna kommunens angelägenheter. Styrelsen har  dessutom uppsikt över övriga nämnders verksamhet. En viktig uppgift för styrelsen är att sköta den ekonomiska förvaltningen samt ansvara för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Ansvarig förvaltning är kommunstyrelsens stab.

Ansvariga politiker
Ordf: Lennart Kalderén, M

Tel 08-532 598 06, 070 623 29 00

e-post: lennart.kalderen@salem.se

Vice ordf: Bo Eriksson, FP

Tel 070-625 88 62

e-post: bo.eriksson@salem.se

Ordinarie ledamöter:
Lennart Kalderén, M
Olle Glimvik, M
Lars Pilsetnek, M
Mats Röhr, M

Elisabeth Bovin-Exner, M
Ankie Bosander, C
Bo Eriksson, FP
Arne Närström, S
Lillemor Gladh, S
Kjell Häggkvist, S
Mats Nittve, MP 

 

Ersättare:

Anders Forsberg, M

Lennart Ejenäs, M

Lennart Sjödell, M

Gunny Jörlén, C

Petter Liljeblad, FP

Mia Franzén, FP
Håkan Paulsson, KD
Tommy Eklund, S

Patrik Robbertte, S 

Gunila Kallio, S
Moses Fecher, V  
 

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott:

Ordinarie: Lennart Kalderén M (ordf), Bo Eriksson FP (vice ordf), Arne Närström
Ersättare: Lennart Ejenäs M, Ankie Bosander C, Lillemor Gladh S

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Ordinarie: Lennart Kalderén M (ordf), Mats Röhr M, Bo Eriksson FP (vice ordf), Arne Näström S, Kjell Häggkvist S
Ersättare: Olle Glimvik M, Gunny Jörlén C, Mats Nittve MP

 

 

Päivi Sandholm 2013-09-23 08:58Skriv ut