Kommunstyrelsen 2015-2018

har till uppgift att leda och samordna kommunens angelägenheter. Styrelsen har  dessutom uppsikt över övriga nämnders verksamhet. En viktig uppgift för styrelsen är att sköta den ekonomiska förvaltningen samt ansvara för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Ansvarig förvaltning är kommunstyrelsens stab.

Ansvariga politiker
Ordf: Lennart Kalderén, M

Tel 08-532 598 06, 070 623 29 00

e-post: lennart.kalderen@salem.se

Vice ordf: Mia Franzén, FP

Tel 

e-post: mia.franzen@salem.se

 

Ledamöter:

Lennart Kalderén (M)

Mia Franzén (FP)

Delmon Haffo (M)

Lennart Ejenäs (M)

Lars Pilsetnek (M)

Ankie Bosander (C)

Arne Närström (S)

Patrik Robbertte (S)

Gunila Kallio (S)

Mats Nittve (MP)

Anders Klerkefors (Röp)


Ersättare:

Björn Kvist (M)

Olle Glimvik (M)

Petter Liljeblad (FP)

Bo Eriksson (FP)

Gunny Jörlén (C)

Håkan Paulson (KD)

Tommy Eklund (S)

Maria Ridderstolpe (S)

Kjell Häggkvist (S)

Sanna Jansson Wiberg (V)

Patrik Vejby (Röp)

   

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott:

Väljs den 14 januari 2015.
Ordinarie: 
Ersättare: 

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Väljs den 14 januari 2015.
Ordinarie: 
Ersättare: 

 

 

Annica Sundel 2015-01-02 12:20Skriv ut