Startsida » Politik & organisation » Politisk organisation » Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet 2015-2018

 
Salems pensionärsråd är ett organ för kontakter mellan pensionärernas organisationer och kommunen. Syftet med rådet är att pensionärerna ska beredas möjlighet att påverka och lämna synpunkter på den kommunala verksamheten i frågor som rör de äldre invånarna. Rådet sammanträder fyra gånger per år.
 
 

Förtroendevalda ledamöter

Ilse Forsberg , M, ordföranden, tel 070 432 67 71
Monica Mattisson, C, tel 583 514 44
Birgitta Rönnblad, S, tel 532 544 35 

Föreningarnas ledamöter

Britt-Marie Jonsson, PRO Rönninge pensionärsförening,

tel 532 571 81

Ewa Lundholm, PRO Rönninge pensionärsförening,

tel 070-226 61 56

Göte Rydell, PRO Rönninge Pensionärsförening (ers),

tel 070-749 56 75

 

 

Britt Hallberg, SPF Salem

tel 532 532 53

Irene Beckman, SPF Salem

tel 532 570 52

Per-Erik Ekman, SPF Salem (ersättare)

 

Cecilia Carlén, SKPF, avd 115, tel 532 554 60

Barbro Grenehed, SKPF, avd 115 (ersättare) tel 532 547 58 

 

 

Minnesanteckningar 2015

Minnesanteckningar från tidigare år


Päivi Sandholm 2015-03-04 17:25Skriv ut