Startsida » Politik & organisation » Politisk organisation » Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet 2011-2014

 
Salems pensionärsråd är ett organ för kontakter mellan pensionärernas organisationer och kommunen. Syftet med rådet är att pensionärerna ska beredas möjlighet att påverka och lämna synpunkter på den kommunala verksamheten i frågor som rör de äldre invånarna. Rådet sammanträder fyra gånger per år.
 
 

Förtroendevalda ledamöter

Irene Beckman , M, ordföranden, tel 532 570 52
Kerstin Ansnes, C, tel 532 525 43
Birgitta Rönnblad, S, tel 532 544 35 

Föreningarnas ledamöter

Britt-Marie Jonsson, PRO Rönninge pensionärsförening

tel 532 571 81

Harriet Henningsson, PRO Rönninge pensionärsförening

tel 530 379 03

Karin Ståhlberg, PRO (ers)

 

Britt Stadener, SPF Salem

telefon 532 514 61

Britt Hallberg, SPF Salem

telefon 532 532 53

Per-Erik Ekman, SPF Salem (ersättare)

 

Cecilia Carlén, SKPF, avd 115, tel 532 554 60

Barbro Grenehed, SKPF (ersättare) tel 532 547 58 

 

 

Minnesanteckningar 2014

Minnesanteckningar från tidigare år


Päivi Sandholm 2014-09-17 10:09Skriv ut