Söderby sjukhus - invigning AME

Carl Danielsson från Hembygdsföreningen berättade om Söderby sjukhus
och dess historia. 
 
Arbetsmarknadsenhetens nya lokaler invigdes i närvaro av kungaparet.
 
 

Till vänster det gamla Söderby sjukhus som byggts om till lägenheter och till

höger AME:s nya lokaler.

Invigning av AME:s nya lokaler.


Carl Danielsson berättade om sjukhusets historia.

 

Enhetschef Susan Troberg berättade om Arbetsmarknadsenheten.

Kommunfullmäktiges ordförande Olle Glimvik klippte bandet.

Barn från Parkskolan väntade i regnet på kungaparet.

 

Drottningen vinkade...

...och vinkade.
 
 

Elisabeth Ståhl 2009-06-08 18:00Skriv ut