Startsida » Miljö- och hälsoskydd » Lokala föreskrifter fö...

"Lokala föreskrifter i Salems kommun för att skydda människors hälsa och miljön"

  
Lokala föreskrifter får beslutas av kommunfullmäktige när det finns ett starkt behov av dem och för att hindra att vår hälsa skadas. Det görs med stöd av miljöbalken. Föreskrifterna antogs av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 och uppdaterades den 28 april 2011.

Annika Olander 2016-04-26 11:15Skriv ut