Startsida » Mål, planer och policys » Personuppgiftslagen (PUL)

Personuppgiftslagen

 

Personuppgiftslagen (PUL) har till syfte att skydda individer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Begreppet "behandlas" är brett, det omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera.

 

Med personuppgift avses "all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet". Av lagen framgår när och hur personuppgifter får behandlas. Personuppgiftslagen gäller då personuppgifter behandlas i verksamheter som bedrivs både av enskilda och av myndigheter.


Elisabeth Ståhl 2014-10-08 14:23Skriv ut