Kultur och fritidFritidsgården Huset

Kultur- och fritidsnämnden mäter genomströmningen i de verksamheter som nämnden ansvarar för;
 
Biblioteket
Idrottsanläggningarna
Stödet till föreningarna
Fritidsgårdarna "Huset" och "Rönninge ungdomscafé"
Fritidsfältare
KulturverksamhetenMål
 
Kultur- och fritidsnämnden har fyra mål för 2009 års verksamhet; ett för biblioteket, ett för idrotts- och fritidsgårdsanläggningarna, ett för fritidsfältandet  och ett för kultur- och föreningsverksamheten. De kommer att följas upp och utvärderas genom enkäter och statistik. Med enkäter till våra besökare ska vi ta reda på vad de tycker om verksamheten och få idéer till hur vi kan  förbättra och utveckla servicen.
 
 

 


Till målen


Indikatorer

 
Indikatorerna skall visa hur utvecklingen för kultur- och fritidsnämndens mål och verksamhet.
 

Jämförelse Södertörnskommunerna

 

Räkenskapssammandrag andel nettokostnader Kultur & Fritid av all verksamhet Resultat 2008:

 

Botkyrka

Haninge

Huddinge

Nykvarn

Nynäshamn

Salem

Södertälje

Tyresö

5,2 %

4,4 %

4,3 %

4,1 %

4,0 %

4,0 %

5,0 %

4,9 %

 

Södertörn

Stockholms län

Riket

4,5 %

4,5 %

5,0%

 
 

Räkenskapssammandrag netto för Kultur & Fritid kr/invånare

 

 

Botkyrka

Haninge

Huddinge

Nykvarn

Nynäshamn

Salem

Södertälje

Tyresö

Netto*

2185

1680

1752

1677

1567

1708

2239

1852Till indikatorerna