Överförmyndar-nämnden


Överförmyndarnämnden skall, under länsstyrelsens tillsyn, utöva kontroll över förvaltares, förmyndares och gode mäns förvaltning.
 
 Målen

 
Överförmyndarnämnden har tre mål för perioden 2010. Samtliga mål handlar om att ge stöd och bra service till huvudmän och ställföreträdare.

Till målen


Indikatorer

 

För att nå målen finns ett antal indikatorer uppsatta under varje mål. Indikatorerna används för att följa verksamhetens utveckling och kan visa på möjligheten till måluppfyllelse.Till indikatorerna